Musiqinin insan beyninə təsiri

Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, musiqi insan beynində yaranmış zədələri aradan qaldırır və unudulmuş xatirələri yada salır.