Tutuquşunu əsəbiləşdirsəniz nə edər?

Sahibi Tutuquşunun gözünün qabağında qəfəsini sındırır. Buna əsəbiləşən tutuquşu əsəbini belə bildirir.