Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti bоş оlаn vəzifələri tutmаq üçün müsаbiqə еlаn еdib.

“Report” xəbər verir ki, müsabiqədə yüksək peşə-ixtisas hazırlığına, elmi ad və dərəcələrə, lazımi elmi-pedaqoji, idarəetmə təcrübəsinə, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik Azərbaycan vətəndaşları, həmçinin müvafiq qanunvericiliyin tələbləri gözlənilməklə xarici ölkə vətəndaşları da iştirak edə bilərlər.

ADU-da boş olan vəzifələr aşağıdakılardır:

1. Təhsil-1 fakültəsi nəzdində ingilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı-1 dosent – 3 ştat, müəllim – 0,5 ştat

2. Təhsil-2 fakültəsi nəzdində ingilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı-2 müəllim – 0,5 ştat

3. Linqvokulturologiya baş müəllim -2 ştat

4. Təhsil -1 fakültəsi nəzdində xarici dillərin tədrisi metodikası dosent -1 ştat

5. Azərbaycan dilçiliyi dosent – 1ştat, baş müəllim -0,5 ştat, müəllim – 0,75 ştat

6. Azərbaycan ədəbiyyatı müəllim -1,75 ştat

Müsаbiqədə iştirаk еtmək istəyənlər sənədlərini 30 gün müddətində rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edə bilərlər.

Bаkı şəhəri, AZ1014, R.Bеhbudоv küçəsi 134, tеlefon-441-­­22-78 (əlavə -230), 441-22-79 (əlavə -230).