Dubay şəhərində 2017-ci ildən ilk robot-polis daimi xidmətə götürüləcək.

Növbəti dörd ildə Dubay rəhbərliyi tərəfindən robot-polislərin xidmətindən kütləvi formada istifadə ediləcək.

Polis departamentinin polkovniki Halid Razukinin verdiyi məlumata əsasən, robotlar bir çox hallarda polis əməkdaşlarının işini həyata keçirə bilər.