Hər gün biz iş saatlarında və ya işdən kənar təqaüdün, gələcək pulumuzun və güclənəcək maliyyəmizin xəyalını qururuq. Əksəriyyətimiz təqaüd istiqamətinə çalışırıq. Təqaüdü şanlı vaxt edən odur ki, siz gündəlik həyatınızda buraxdığınız nələrisə, heç bir ağır öhdəlik olmadan, doğurdanda əylənərək arzularınızı həyata keçirəsiniz. Bir çox insanlar istirahət evləri, sonsuz qolf meydançaları və ya sadəcə asan toxumağı planlaşdırır. Pensiyanın bütün sevinc və şöhrətinə baxmayaraq, müvafiq planlaşdırmada tonlarla maliyyə məsuliyyəti var.

Pensiya və maliyyə planınızı yaradın

Beləliklə siz dəqiq nəyin xəyalını qurursunuz? Hansı xəyal sizi günlərlə, illərlə və saatlarla işə aparıb? Aydın və əsaslı şəkildə təqaüdünüzü müəyyən edin. Bütün məqsədlərinizin siyahısını hazırlayın və onları buna əsasən dərəcələndirin. Müsbətlərin və mənfilərin siyahısını düzəldin. Həyat yoldaşınız və ya ailənizlə danışın və tamamlamaq üçün dəqiq nə axtardığınızı tapın. Bir halda ki, sizin planınız aydındır, siz artıq planınızın maliyyə tərəfini qura bilərsiniz. Bu da sizə aydındırsa- siz siyahıdakı, hər planınızın qiymətini yazmalısınız və burdan davam etməlisiniz. Planlarınızın büdcəsinə əsasən onları dərəcələndirin və burdan tapın ki, hansılar vacibdir, hansıları kəsib atmaq olar.

Yaşamaq üçün pul saxlayın

Qayda olaraq, sizin maaşınızın 60-80%-i  təqaüd vaxtı istifadə olunmalıdır. Lakin bu qaydaya tam riayət etməyin. Ən yaxşısı ay ərzində bank çıxarışlarınıza və kredit kartıyla ödənişlərinizə nəzər yetirin və təhlil edin ki, nəyə və nə qədər xərcləyirsiniz. Baxın hara və nə qədər xərcləyirsiniz. Əgər bu məbləğlər təqaüdə keçəcək olsa görün nə olar. Bəlkə də, siz bu qiymətləri səyahət və məzuniyyət pulunun üzərinə gələ bilərsiniz. Daha sonra inflasiya planı. Bilin ki, siz indi nəyə qənaət edirsiniz və üstə gəlin siz təqaüdə çıxan vaxtın inflasiya faizini.

Sağlamlıq xərcləri haqqında düşünün

İş illəri ərzində ən çox azaldılan və təqaüd vaxtı yüksək olacaq yeganə xərc səhiyyə xərcləridir. Bu gözlənilməz cərrahiyyə əməliyyatı, sağlamlığa qayğı və ya dərman xərcləri ola bilər, bizim sağlamlığımız yaşımızla birlikdə zəifləyir və səhiyyə xərclərinə məruz qalırıq. Güman etsək ki, tibb sizin qədər sadəlövh deyil və nəzərə alsaq ki, sığorta prosesi mürəkkəbdir və bura bütün tibbi xidmətlər daxil deyil.

Əmin olun ki, sizin təqaüdə qoyulmuş kapitalınız var

İlk olaraq siz hesablamalısınız ki, siz nə qədər gəlir götürməyi gözləyirsiniz. Bura daxildir pensiyalar, sosial təminat, investisiya gəlirləri və illik gəlir. Sosial təminatla ehtiyatlı olun, belə ki,  bundan çox erkən istifadə etsəniz bu gələcək vəsaitinizdə problem ola bilər. Əmin olun ki, siz bunu yığım hesabınıza əsasən planlaşdırırsınız.

Qoyun təqaüd planınız tam həyata keçsin

Əmin olun ki, siz təqaüd planınızın zirvəsindəsiniz. Bir halda ki, siz yuxarıda qeyd edilən dörd addımı tamamlamısınız, siz təqaüdə doğru uğurlu yoldasınız. Ancaq bilin ki, təqaüd vaxtının müxtəlif mərhələləri var. Əmin olun ki, hər mərhələdə sizə maddi tələbatlarınız aydındır və hər birinə kifayət edəcək vəsait planlaşdırın. Mən məsləhət görərdim ki, optimal istifadə üçün bu planı dörd aydan bir gözdən keçirdin. (womensarticle.com)